Het lesrooster 2018/2019

Maandag Groep Plaats Lesgever
Zumba 19.00-19.50 uur Usquert Marijke Oost-Kuiper
Heren Volleybal NevoBo en NVC
20.00-21.30 uur
Usquert Vacant
Dinsdag
Ouder&Kindgym groep 1 (van 1 tot 4 jaar)
9.00-9.45 uur Usquert Marian Bakker-Jansen
Kleutergym15.30-16.15 uurUsquertMarian Bakker-Jansen
Jeugd Volleybal (vanaf 8 jaar) 19.00-20.00 uur Usquert Bart Bakker
Dames Volleybal (3e klasse NeVoBo) 20.00-21.30 uur Usquert Vincent Tel
Woensdag
Ouder&Kindgym groep 2 (van 1 tot 4 jaar) 9.00-9.45 uur Usquert Marian Bakker-Jansen
Ouder&Kindgym groep 3 (van 1 tot 4 jaar) 10.00-10.45 uur Usquert Marian Bakker-Jansen
Gymgroep 1 (tot en met groep 4) 14.00-15.00 uur Usquert Linda Uilhoorn
assistent Angelique
Gymgroep 2 (vanaf groep 5) 15.00-16.00 uur Usquert Linda Uilhoorn
assistent Angelique
Selectie Turnen 16.00-18.30 uur Usquert Linda Uilhoorn
assistent Angelique
assistent Jamie
Recreanten Volleybal 19.30-21.00 uur Usquert
Donderdag
SeniorGym 9.30-10.30 uur Usquert Margriet Taselaar
Heren Volleybal (NVC) 19.30-21.00 uur Usquert Vacant
Heren Volleybal (1e klasse NeVoBo) 20.00-22.00 uur Uithuizen Vacant
VrijdagFreerunning 1 18.00-19.00 uur De Mencke Uithuizen Gokhan Destina
Freerunning 2 19.00-20.00 uur De Mencke Uithuizen Gokhan Destina
Freerunning 3 20.00-21.00 uur De Mencke Uithuizen Gokhan Destina
Zaterdag
Selectie Turnen 9.15-12.00 uur Usquert Linda Uilhoorn
assistent Angelique
assistent Jamie

Freerunning

Op dit moment is er geen wachtlijst meer voor Freerunning.

Back to Top